Menu ngang

GIỚI THIỆU

Doanh nghiệp ACIG được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 2000, trụ sở văn phòng đặt tại quận 7, TPHCM.

Giám đốc: Kiến trúc sư Phan Y Linh.

Cùng với chúng tôi, ước mơ về một không gian sống và làm việc của quí vị sẽ trở thành hiện thực.

Lĩnh vực hoạt động:


Bản quyền: ACIG Pte. - Kiến trúc sư Phan Y Linh ; E-mail: vnarchitect@yahoo.com - abc@acigvn.com ; ĐT: 0903855084 ; www.acigvn.com